MIKROSOCZEWKOWA KOREKCJA WZROKU LASEREM FEMTOSEKUNDOWYMLE

• Minimalna ingerencja na powierzchni rogówki.
• Przewidywalność efektu nawet przy dużej krótkowzroczności.
• Krótka i praktycznie bezbolesna rehabilitacja.
• Bardzo szybki powrót do codziennej pracy i obowiązków, w tym do aktywności fizycznej – około tygodnia.
• Najmniejsze ryzyko objawów suchego oka.

FemtoLASIK

to jedna z najnowocześniejszych metod laserowej korekcji wad wzroku dostępnych na świecie.

Jest to udoskonalony zabieg LASIK, podczas którego zamiast użycia ostrza mechanicznego mikrokeratomu do nacięcia rogówki, używa się lasera femtosekundowego, sterowanego komputerowo.

Pozwala to na tworzenie płatków do zabiegów LASIK z umożliwieniem wyboru średnicy i grubości płatka, a także kąta nachylenia brzegów płatka.

Laser femtosekundowy, w porównaniu z mikrokeratomami mechanicznymi, daje:

  • większą przewidywalność grubości tworzonego płatka (można ją zmniejszyć nawet poniżej 100 µm), co pozwala na oszczędzenie tkanki rogówki, zwiększając bezpieczeństwo zabiegów korekcji większych wad wzroku i zwiększając zakres korygowanej wady
  • dzięki dokładności tego lasera mniejsza jest też możliwość występowania powikłań śródoperacyjnych,
  • pozwala także na szybszą rehabilitację oczu i wpływa na komfort psychiczny pacjenta po zabiegu.

Precyzyjne przygotowanie do operacji, oparte na wynikach badań wysokiej jakości, pozwala na optymalną ocenę wskazań.

LASIK

Jest to technika, którą przeprowadza się w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje tworzenie płatka. Chirurg precyzyjnie nacina rogówkę przy pomocy mikrokeratomu z jednorazowym ostrzem. Następnie odgina płatek i rozpoczyna się modelowanie wewnętrznych warstw rogówki laserem. Po zabiegu specjalista umieszcza płatek w pierwotnym położeniu.

Metoda LASIK zmniejsza dyskomfort pozabiegowy pacjenta oraz skraca znacząco okres rekonwalescencji. Wyraźne widzenie jest już przywrócone w kilka dni po zabiegu.

LASEK

Jest to technika tzw. powierzchowna zalecana dla pacjentów z głęboko osadzonymi oczami oraz cienką rogówką. Polega na odseparowaniu nabłonka z powierzchni rogówki za pomocą roztworu alkoholu. Potem działaniu lasera zostają poddane głębsze warstwy rogówki.

Po zabiegu trzeba przez kilka dni nosić soczewkę kontaktową gdyż przez 2-3 doby po zastosowaniu metody LASEK, czasami odczuwa się niewielkie dolegliwości bólowe czy nadwrażliwość na światło. Wyraźne widzenie zostaje przywrócone w ciągu 2 tygodni od zabiegu.

EBK

Polega na delikatnym odpreparowaniu nabłonka rogówki przy pomocy specjalnego narzędzia EpiClear. Na pozbawioną nabłonka powierzchnię rogówki działa wiązka lasera excimerowego i modeluje jej krzywiznę odpowiednio do korygowanej wady. Po zabiegu na oko zakłada się opatrunkową soczewkę kontaktową. Wyraźne widzenie zostaje przywrócone w ciągu 2 tygodni od zabiegu.