FemtoLASIK

To jedna z najnowocześniejszych metod laserowej korekcji wad wzroku dostępnych na świecie.

Jest to udoskonalony zabieg LASIK, podczas którego zamiast użycia ostrza mechanicznego mikrokeratomu do nacięcia rogówki, używa się lasera femtosekundowego, sterowanego komputerowo.

Pozwala to na tworzenie płatków do zabiegów LASIK z umożliwieniem wyboru średnicy i grubości płatka, a także kąta nachylenia brzegów płatka.

Laser femtosekundowy, w porównaniu z mikrokeratomami mechanicznymi, daje:

  • większą przewidywalność grubości tworzonego płatka (można ją zmniejszyć nawet poniżej 100 µm), co pozwala na oszczędzenie tkanki rogówki, zwiększając bezpieczeństwo zabiegów korekcji większych wad wzroku i zwiększając zakres korygowanej wady
  • dzięki dokładności tego lasera mniejsza jest też możliwość występowania powikłań śródoperacyjnych,
  • pozwala także na szybszą rehabilitację oczu i wpływa na komfort psychiczny pacjenta po zabiegu.

Precyzyjne przygotowanie do operacji, oparte na wynikach badań wysokiej jakości, pozwala na optymalną ocenę wskazań.