EBK

Polega na delikatnym odpreparowaniu nabłonka rogówki przy pomocy specjalnego narzędzia EpiClear. Na pozbawioną nabłonka powierzchnię rogówki działa wiązka lasera excimerowego i modeluje jej krzywiznę odpowiednio do korygowanej wady. Po zabiegu na oko zakłada się opatrunkową soczewkę kontaktową. Przez 2-3 doby po zastosowaniu metody EBK można odczuwać dolegliwości bólowe czy nadwrażliwość na światło. Wyraźne widzenie zostaje przywrócone w ciągu 4 tygodni od zabiegu.