TransPRK

Metoda bezdotykowa. Nabłonek rogówki usuwany jest równocześnie z wadą wzroku za pomocą lasera ekscymerowego. Po zabiegu, przez 2-3 dni pacjent może odczuwać dyskomfort i uczucie piasku pod powiekami. Dolegliwości te są jednak mniejsze niż po zabiegach metodami EBK i LASEK.