Mikrochirurgiczna soczewkowa korekcja wzroku.

Wadę wzroku możemy skorygować poprzez mikrochirurgiczne wszczepienie sztucznej soczewki do wnętrza oka.

Soczewki fakijne

U pacjentów przed 50 rokiem życia, szczególnie z krótkowzrocznością i astygmatyzmem, proponujemy doszczepienie do oka tylnokomorowej soczewki fakijnej. Eliminuje ona wadę wzroku nawet do -18 dioptrii i astygmatyzm do 6 dioptrii cylindrycznych, przy zachowaniu własnej przeziernej, akomodującej soczewki. Wszczepienie soczewki umożliwia również korekcję nadwzroczności do +10 dioptrii. To rozwiązanie, które cenią sobie szczególnie osoby z wysoką wadą wzroku oraz nie tolerujące soczewek kontaktowych, zapewnia doskonałe widzenie w dal i z bliska. Ogromną zaletą jest spektakularna poprawa widzenia bez okularów już w następnym dniu po zabiegu.

Refrakcyjna wymiana soczewki

U pacjentów ze starczowzrocznością, potrzebujących okularów do czytania oraz dla oczu w których brak miejsca na soczewki fakijne , można zaproponować wymianę własnych soczewek na sztuczne soczewki jedno- lub wieloogniskowe. W oczach z astygmatyzmem można zastosować wymianę na soczewki wieloogniskowe toryczne, które korygują wadę refrakcji i umożliwiają widzenie w dal i czytanie bez okularów. Wymiana soczewki na sztuczną zapobiega także problemom związanym z zaćmą czyli mętnieniem własnej soczewki, która często utrudnia dobór odpowiednich okularów.