TERAPIA STOŻKA ROGÓWKI

 

Stożek rogówki jest najczęściej obustronną, postępującą chorobą cechującą się narastającym ścieńczeniem i uwypukleniem rogówki. Jej rezultatem jest stopniowe pogorszenie ostrości wzroku niemożliwe do skorygowania przez okulary lub miękkie soczewki kontaktowe. Nieleczony – w swojej zaawansowanej postaci jest jedną z najczęstszych przyczyn konieczności przeszczepu rogówki.

Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszej aparatury diagnostycznej przedniego segmentu oka, dysponujemy możliwością wykrycia stożka rogówki nawet we wczesnych fazach, poprzedzających wystąpienie pierwszych dolegliwości.

 

Zapewniamy pełen wachlarz leczenia zachowawczego:

  • soczewki twarde, hybrydowe, twardówkowe

oraz chirurgicznego:

  • cross-linking
  • cross-linking w połączeniu z terapią laserem excimerowym
  • implantacja pierścieni śródrogówkowych z wykorzystaniem lasera femtosekundowego

 

Dzięki tak bogatej ofercie możliwości terapii stosujemy zasadę indywidualizacji leczenia – dopasowania najbardziej optymalnej procedury do potrzeb pacjenta i uwarunkowań anatomicznych w różnych etapach zaawansowania choroby.