Cross linking

 

Zabieg cross-linking (CXL – Corneal Collagen Cross Linking) jest sprawdzoną, powszechnie uznaną metodą zabiegowego leczenia stożka rogówki. Jej celem jest zatrzymanie lub spowolnienie progresji choroby. Operacja polega na nasączeniu rogówki ryboflawiną (witamina B2) a następnie naświetleniu promieniowaniem ultrafioletowym, co powoduje usieciowanie budujących ją włókien kolagenowych i w następstwie zwiększenie jej sztywności i zahamowanie choroby.

W zależności od stopnia zaawansowania choroby oraz uwarunkowań anatomicznych możemy zdecydować o zastosowaniu dodatkowej modyfikacji zabiegu przez wykonanie fotokeratektomii terapeutycznej (PTK) lub keratektomii fotorefrakcyjnej bazującej na topografii rogówki (Topo-guided PRK). Dzięki temu laser excimerowy (wykorzystywany zwykle do laserowej korekcji wzroku) jest w stanie poprawić geometrię szczytu stożka rogówki i przez to wpłynąć na poprawę jakości widzenia. Jest to zabieg terapeutyczny i nie można mylić go z typową laserową korekcją wzroku.