Możliwości MS-39

 

  1. Zaawansowana mapa pachymetrii i topografii rogówki – ułatwiająca precyzyjne planowanie laserowej chirurgii refrakcyjnej i wszczepienia pierścieni śródrogówkowych.
  2. Mapa aberrometryczna całej rogówki oraz jej przedniej i tylnej powierzchni pozwalająca  lekarzowi zrozumieć i wytłumaczyć pacjentowi jego problemy wzrokowe.
  3. Mapa grubości nabłonka rogówki wspomagająca kwalifikację do laserowej chirurgii refrakcyjnej i zabiegów operacyjnych w stożku rogówki.
  4. Pupillometria – statyczny pomiar szerokości źrenicy w warunkach skotopowych, mezopowych i fotopowych oraz pomiar dynamiczny z uwzględnieniem zmiany lokalizacji centrum źrenicy w stosunku do szczytu rogówki.
  5. Ocena przedniej komory oka w celu kwalifikacji do wszczepienia tylnokomorowych soczewek fakijnych ICL
  6. Moduł obliczeniowy IOL – umożliwia obliczenia mocy sferycznej i torycznej soczewki wewnątrzgałkowej z wykorzystaniem techniki Ray-Tracing.
  7. Biometria soczewki – udoskonalenie obliczenia mocy soczewki wewnątrzgałkowej.
  8. Obrazowanie kąta przesączania z pomiarami AOD (Angle Opening Distance), TISA (Trabeculum-Iris Space Area) i pachymetria rogówki – przydatne w diagnostyce i monitorowaniu jaskry.
  9. Badanie stabilności filmu łzowego NI-BUT (Non Invasive Break-up Time) stosowane w diagnostyce i leczeniu zespołu suchego oka, w kwalifikacji do laserowej chirurgii refrakcyjnej oraz w kwalifikacji do operacji zaćmy z wszczepieniem soczewek wewnątrzgałkowych typu premium.