W celu umówienia się na wizytę w OOK Spektrum, prosimy o uważne wypełnienie formularza i określenie godziny kontaktu.

    * pola wymagane

    1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest SPEKTRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-334), ul. Zaolziańska 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000 016 751, nr REGON 932 632 951, nr NIP: 897 16 58 338

    2. Cel, zakres i czas przetwarzania danych.

    3. Przysługujące mi prawa